Nieuws | Wetenschap

Dyslexie in de media

Afgelopen week las ik twee artikelen omtrent de exorbitante stijging van de kosten voor vergoeding van dyslexiebehandelingen door orthopedagogische- en psychologische praktijken.

Ogen

Nieuws |

Denken met je ogen

Ik lees net een artikel in het maandblad ‘Groter Groeien’ editie nummer 9-2011, over beelddenken. Hierin wordt, Agnes Oosterveen van ‘Ik leer anders’ geciteerd. Een paar dingen moeten mij even van het hart.

Nieuws |

Structuur is de redding

Ik las een artikel over een moeder met een zoon, die ADHD heeft. Hij kan zich moeilijk concentreren, is hyperactief en impulsief. Hij kreeg medicijnen (Ritalin). Zijn moeder herkende haar zoon niet meer: ze ontdekte dat hij ongelukkig, passief en teruggetrokken werd door dit medicijn. Hij was wel stil en rustig in de klas, maar hij leerde niets bij.

Nieuws |

Boter op je hoofd

Sinds 1 januari 2009 is de vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Bij ‘enkelvoudige’ dyslexie mag er géén sprake zijn van bijkomende stoornissen zoals ad(h)d. Dit moet door een diagnosticus vastgesteld worden. Deze behandelingen worden gedaan in een geselecteerd aantal dyslexiecentra.

Nieuws |

Drukke kinderen in de klas

Onlangs viel mij een bericht op in het nieuws. Leerkrachten hebben steeds meer last van drukke kinderen in de klas. Dit beïnvloedt hun lesprogramma en hun functioneren. Dit wijten zij vooral aan de vele computerspelletjes en de televisie, aldus het bericht.

VOLGENDE »