Een goed bedoeld advies

Een goed bedoeld advies

20 maart 2017

Brigie is 9 jaar en heeft in haar eerste levensjaar twee herseninfarcten gehad waardoor zij wat coördinatieproblemen kent. Dat liet zich zien toen ik haar vroeg om een dropjojo te tekenen. Het lukte haar niet om deze spiraal binnen de cirkel te houden. Het liet zich ook zien in het vormen van letters. Verder is er een leerprobleem op spelling, lezen en rekenen. Lees verder ...

Stampen werkt niet

9 februari 2017

Hoeveel vertrouwen moeten wij hebben in de wetenschap als men jarenlang heeft verkondigd dat dyslexie een leerstoornis (neurologische afwijking) is en men nu beweert dat het komt door slecht onderwijs? Lees verder ...

Een kleuterschool op Curaçao in de avond

Over spiegelen gesproken

23 januari 2017

Alweer bijna 4 jaar geleden was ik op bezoek bij een kleuterschool op Curaçao. We waren uitgenodigd om er ‘s avonds een lezing te houden over de Kernvisie methode. Voor ons een vreemde omgeving, dus het was prettig bij daglicht de school alvast te (be)zoeken, zodat we ‘s avonds niet zouden gaan ronddwalen. Lees verder ...

Twee handen; een kleine kinderhand houdt de vinger van een volwassene vast

Begrijpend lezen als criterium om je baan te behouden

7 november 2016

Onlangs kreeg ik het verzoek om een volwassene te coachen met de Kernvisie methode. Het gaat om een pedagogisch medewerker in een kinderdagverblijf. Lees verder ...

We automatiseren niet via de klank-tekenkoppeling

1 november 2016

Deze stelling doet menig leerkracht, remedial teacher en intern begeleider van kleur verschieten, maar hij is wel waar. We automatiseren niet op basis van de klank-tekenkoppeling. Lees verder ...

Goed bezig Brend!

Vandaag zag ik Brend weer

3 oktober 2016

Brend is een jongen van 8 jaar uit groep 5. Hij kwam voor de tweede keer. De eerste keer zag ik dat zijn handschrift zeer onduidelijk was, hij had een verkeerde pengreep en kon veel letters niet reproduceren. Ook verwisselde hij de ‘b’ en de ‘d’. De woorden die hij schreef, schreef hij meestal fonetisch en de ‘oo’ schreef hij steevast als ‘oe’. Lees verder ...

Het grootste struikelblok in de huidige zorg

9 september 2016

Afgelopen week was ik bij een bespreking in Beilen. Het doel van de bijeenkomst was het bespreken van de resultatenmatrix in de jeugdhulpverlening en de WMO. Er waren veel zorgaanbieders aanwezig. Allemaal mensen die stuk voor stuk passie hebben voor het werk wat ze doen, met maar één doel en dat is de ander helpen. Lees verder ...

Schrijven maakt je slimmer

Waarom schrijven met de hand je slimmer maakt

28 januari 2016

Soms vragen ouders me wel eens of het bezwaarlijk is dat hun kind typt in plaats van schrijft. Op school heeft men op een gegeven moment de computer geïntroduceerd en omdat het handschrift van zoon of dochter zo moeilijk leesbaar is, lijkt dit een prima oplossing. Want zeg nou zelf, een geschreven woord of een getypt woord, een woord blijft een woord. Lees verder ...

Leerproblemen bij adoptie

Het zit er niet in

29 september 2015

Vanochtend sprak ik een moeder van vier kinderen in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. Vier kinderen uit één gezin, die allemaal tegen leerproblemen aanlopen. Volgens school ‘zit het er niet in’ en worden vanaf groep 2 door school de zorgen al geuit. De oudste volgt praktijkonderwijs en voor de anderen ziet men niet veel meer dan een laag vmbo niveau in het verschiet. Ondertussen ziet moeder steeds vaker haar vier talentvolle kinderen gebukt gaan onder faalangst en een negatief zelfbeeld. Lees verder ...

Na het leren van nieuwe woorden, zien de hersenen ze als plaatjes

Wetenschappelijk bewijs

18 september 2015

“Woordbeelden opslaan? Visueel geheugen? Heeft u daar wetenschappelijk bewijs voor? Nee? Dat u zich met deze dwaalwegen bezig durft te houden. U beschadigt kinderen daarmee. Het is een schandaal!” Lees verder ...

Wat heb jij gedaan met Kerstmis?!

Tekenen of schrijven?

12 januari 2015

In groep 5 zit hij. Ik zag ‘m vorige week voor de tweede keer. Tijdens het intakegesprek bleek hij een flinke achterstand te hebben. Hij had geen goed letterbeeld, wat directe consequenties heeft voor het leren lezen en schrijven. Daarnaast tekende hij de letters in plaats van dat hij ze schreef. Lees verder ...

Rekentoetstoestand

Rekentoetstoestand

5 januari 2015

Op 18 december 2014 verscheen in de krant een artikel over de verplichte rekentoets op het voortgezet onderwijs. De verplichte rekentoets wordt massaal slecht gemaakt. Zo slecht zelfs, dat er heel veel kinderen geen diploma zouden halen als het resultaat van de toets nu mee zou tellen. Vanaf volgend jaar telt de toets wel mee voor het eindexamen. Lees verder ...

Kind dat schrijft

Wie schrijft er nog met een pen?

26 november 2014

Ik las vanochtend een artikel in de krant over het feit dat mensen steeds meer via de computer schrijven en dat we het handmatig schrijven over boord kunnen gooien. Lees verder ...

Denkwolkje doen!

Gewoon doen

22 november 2014

Al weer twee weken geleden was ik bij de Rijksuniversiteit in Groningen. Een bijeenkomst georganiseerd door de wetenschapswinkel van de universiteit. Tot mijn grote blijdschap begon men de presentatie met een uitleg over de linker- en de rechterhersenhelft. De linkerhersenhelft helpt ons bij de ratio, terwijl de rechterhersenhelft meer de praktische intelligentie vertegenwoordigt. Voor een universitaire omgeving een bijzonder benadering, die ik overigens van harte toejuich. Lees verder ...

Wat is normaal?

Wanneer zijn je hersenen klaar?

7 oktober 2014

Vandaag heb ik met een cliënt van bijna 12 (groep 8) redactiesommen behandeld. Ze heeft grote moeite met het aanpakken van de som. Wanneer ik haar help met het nadenken, dan is zij prima in staat om de sommen te berekenen. Het grote probleem is dus niet haar rekenvaardigheid, maar het logisch nadenken en logische conclusies trekken. Lees verder ...

Pakkend Passend Onderwijs - Irene Westeneng

Pakkend Passend Onderwijs

11 september 2014

Onlangs las ik het boek ‘Pakkend Passend Onderwijs’ van Irene Westeneng. Hierin betoogt Irene niet een theoretische vorm van vernieuwend onderwijs, maar spreekt ze vanuit haar ervaringen in de toepassing ervan op verschillende scholen. Lees verder ...

Over buikpijn en blijven zitten

23 juni 2014

Zeven jaar ging ze met buikpijn naar school. Zeven jaar heeft ze op haar tenen gelopen. Zeven jaar voelde ze zich het domste meisje van de klas. Vorig jaar bleef ze zitten. Op initiatief van haar ouders, want scholen staan nou eenmaal niet te trappelen om kinderen een jaar over te laten doen. Dit is namelijk direct van invloed op de beoordeling van de school. Lees verder ...

Hinderen wij kinderen in hun natuurlijke ontwikkeling?

4 juni 2014

Kinderen moeten op school netjes zitten, stil zitten, hun mond houden, concentreren, zich niet af laten leiden, niet radend lezen, als het even kan de juf in een keer begrijpen en werken volgens de methode van het werkboek. Lees verder ...

Transitie jeugdzorg

Dyslexiezorg per 1 januari 2015

15 mei 2014

Als onderdeel van de overdracht van de Jeugdzorg naar gemeenten, gaat ook de zorgplicht voor dyslexiezorg naar de gemeenten per 1 januari 2015. Vanaf 2009 tot en met 2014 was de behandeling van ernstige dyslexie ondergebracht in de basisziektekostenverzekering. Lees verder ...

Rapport

Feedback

19 februari 2014

Regelmatig krijgen Kernvisiecoaches feedback van ouders van cliënten. En dat is fijn, want mede dankzij de ervaringen die worden opgedaan tijdens het coachen van de kinderen en de reacties van de ouders kunnen we er voor zorgen dat de Kernvisie methode nog effectiever wordt. Lees verder ...

Chronische overschatting

26 augustus 2013

Een cliëntje vertelde me dat de juf boos op haar was geweest. Ze vertelde dat zij een rekenopdracht had gekregen. Er stond het sommetje 36/3. Lees verder ...

Onderzoeken? Ik vertrouw ze niet

12 augustus 2013

Er ontstaat zo langzamerhand een cultuur, dat op het moment een kind niet naar behoren presteert er een onderzoek wordt gedaan. Dit kan een dyslexieonderzoek en/of een intelligentieonderzoek of onderzoeken naar adhd, add of pdd nos. Lees verder ...

Onderpresteren

Onderpresteren

14 juli 2013

Tijdens een coaching kwam de klassenindeling voor volgend jaar aan de orde. Moeder vertelde, dat het broertje van mijn cliëntje, die in groep 8 komt, in een klas terecht gaat komen van 38 kinderen. Alle ouders ongerust, maar door de geruststellende woorden van de schooldirecteur werd het protest in de kiem gesmoord. Lees verder ...

De wereld op zijn kop

De wereld op zijn kop

27 juni 2013

Onlangs meldde een moeder zich bij mij. Zij zocht hulp voor haar dochter van 7 jaar. Het meisje deed het in groep één en twee prima. Zij was ook heel leergierig en vroeg om schrijf- en rekenwerk. Dat ging ook prima. Men heeft er zelfs nog even over gedacht om haar groep drie over te laten slaan. Toch maar gewoon de weg volgen; zij ging naar groep drie. Lees verder ...

Welke etiketten wil je hebben?

Een kind met een etiket

28 maart 2013

De kranten staan bol van de artikelen over dyslexie en andere etiketten. De politiek is druk met bezuinigen en met de cito. En wetenschappers ‘ontdekken’ dat oude waarheden, misschien toch eigenlijk wel helemaal niet waar zijn. En als ouder sta je daar middenin. Lees verder ...

Dyslexie in de media

Dyslexie in de media

18 maart 2013

Afgelopen week las ik twee artikelen omtrent de exorbitante stijging van de kosten voor vergoeding van dyslexiebehandelingen door orthopedagogische- en psychologische praktijken. Lees verder ...

Cito-toets verplicht voor alle basisscholen

De Cito-toets

5 februari 2013

Ook ik bereid mijn cliënten voor op de Cito-toets. Niet door met hen alle mogelijke oefenvarianten door te nemen, maar door hen te beschermen tegen hun eigen intelligentie.
Een rechtsgeoriënteerde denker heeft namelijk het vermogen om vragen van verschillende kanten te bekijken. Hierdoor loopt hij de kans dat hij de vraag op een verkeerde manier interpreteert. Het gevolg hiervan is dat de vraag niet begrepen wordt of erger dat de vraag op verschillende manieren kan worden uitgelegd. Diegene die de vraag maakt begrijpt precies wat hij bedoelt, echter dat hoeft voor de beantwoorder niet hetzelfde te zijn. Lees verder ...

Leren op school is een onnatuurlijke beweging

7 januari 2013

Vroeger gingen jongens met hun vaders mee, mee op jacht. Op die manier leerden ze hoe je moest jagen. Zij leerden technieken om tot een goede opbrengst te komen. Lees verder ...

Je zal maar hoogbegaafd zijn ...

Je zal maar hoogbegaafd zijn ...

19 november 2012

Het klinkt best leuk ‘Mijn kind is hoogbegaafd’, maar eigenlijk is hoogbegaafdheid net zo lastig als het hebben van een laag IQ. In beide gevallen lopen de kinderen achterstanden op; de één vanuit het onvermogen en de ander vanuit zelfoverschatting en verkeerde leerstrategieën. Lees verder ...

Jongens gevoeliger dan meisjes?

Jongens gevoeliger dan meisjes?

10 oktober 2012

In mijn praktijk help ik kinderen met leerproblemen. Deze kinderen laten zichzelf zien door hun duidelijke visuele en kinesthetische (gevoelsmatige) voorkeur van denken. Lees verder ...

Hoe je als wetenschapper de verkeerde kant op kunt denken

3 oktober 2012

Vrijdag 28 september 2012 vond het kennissymposium plaats van oudervereniging ‘Balans’. Net als het voorgaande jaar waren er weer vele lezingen; wetenschappelijke benaderingen van ADD, ADHD en verwante etiketten, maar het woord kind, visueel of kinesthetisch viel niet. Ik blijf dat verbazend vinden. Op de informatiemarkt sprak ik veelal mensen uit de praktijk (ouders, leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers). Zij bevestigden keer op keer, dat juist de begrippen visueel en kinesthetisch een belangrijk onderdeel zijn van de problematiek. Lees verder ...

Het gevecht tegen het onderwijssysteem

11 september 2012

Dit is het verhaal van Kay, 12 jaar oud en geboren in China. Toen hij drie en een half jaar was, is hij geadopteerd door Nederlandse ouders. Rond zijn vijfde begon hij Nederlands te praten. Een gemiddeld Nederlands kind praat zo’n beetje op zijn tweede. Dat betekent dat Kay drie jaar achterstand heeft in deze ontwikkeling. Lees verder ...

Een moeder, een kind en een leerkracht

Een moeder, een kind en een leerkracht

7 september 2012

Het is weer de tijd van de informatieavonden op de basisscholen. Leerkrachten vertellen over hoe het werkt in en rond de klassen. En natuurlijk gaat het verhaal over het gemiddelde kind, daar ontkom je niet aan. Maar hoe ervaar je zo’n informatieavond als jouw kind niet zo gemiddeld is? Lees verder ...

Doubleren, blijven zitten, een jaartje overdoen ...

Doubleren, zittenblijven of een jaartje overdoen ...

16 augustus 2012

Er zijn veel termen voor hetzelfde. Een kind zit niet op het niveau, dat aan het einde van het jaar nodig is, om het volgende leerjaar succesvol te laten verlopen. Lees verder ...

Verfouteren

Verfouteren

5 juni 2012

Een nieuw Nederlands woord is geboren. Een woord dat logischer is dan het lijkt. Lees verder ...

Waarom moet je eigenlijk leren?

8 mei 2012

Wanneer ik deze vraag aan mijn cliënten stel, wordt er meestal gezegd: ‘Om later geld te kunnen verdienen’. Maar wat betekent dat nu eigenlijk voor een kind? Lees verder ...

Kan de zon schijnen als ie nog niet op is?

25 april 2012

‘s Ochtends als mijn wekker gaat stap ik uit bed. Mijn vrouw vindt dat gek. Zij drukt minstens twee keer op de snooze knop en heeft ruim de tijd nodig om wakker te worden alvorens zij op staat. Nu zou ik natuurlijk ook wat langer kunnen blijven liggen en twee keer op die snooze knop kunnen drukken, maar als ik wakker ben kijk ik uit naar de dag die voor me ligt en wil ik er gewoon aan beginnen. Of mijn vrouw zou zich met pijn en moeite iedere dag direct uit bed kunnen slepen. Maar een pretje zal het voor haar nooit worden. Lees verder ...

Geachte dames en heren

17 april 2012

Geachte dames en heren van het CITO, NIO en andere onderwijskundigen, Lees verder ...

Weekplanning

Zelf indelen van de weektaak

4 april 2012

Op de meeste scholen wordt nog weinig echt klassikaal lesgegeven. Kinderen krijgen een weektaak en kunnen dan zelf een indeling maken. Alle taken krijgen zo een plekje in een persoonlijke planning. Lees verder ...

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen

16 februari 2012

Veel kinderen hebben moeite met begrijpend lezen. Begrijpend lezen komt nadat de kinderen hun snelheid van lezen sterk hebben opgevoerd. Het is de bedoeling dat een stuk tekst wordt gelezen en dat het kind daarna een aantal vragen over de tekst beantwoordt. Een rechtsgeoriënteerd kind gaat de tekst gevoelsmatig en visueel beleven, waardoor het langer duurt voordat het klaar is met lezen. Hierdoor komen ze nogal eens in tijdnood. Lees verder ...

Cito-toets verplicht voor alle basisscholen

Stop met speciale trainers voor cito-toets

6 februari 2012

Vandaag in het nieuws (Nu.nl): ‘Stop met speciale trainers voor cito-toets’. Het cito is niet blij met de ontwikkeling dat steeds meer ouders speciale trainers inhuren om hun kinderen voor te bereiden op de cito-toets. Lees verder ...

Waarom negeert de wetenschap rechtsgeoriënteerde denkers?

4 december 2011

Ik was op het symposium over dyslexie van de oudervereniging Balans. Er was een serie sprekers uitgenodigd, die vooral de stand van zaken omtrent de dyslexiebehandeling bespraken. Er waren in totaal 1300 bezoekers. De Kernvisie methode was aanwezig op de informatiemarkt welke vooraf, in de pauzes en achteraf bezocht kon worden. Lees verder ...

Kan je woorden teveel laten zien?

Kan je nieuwe woorden teveel laten zien?

27 september 2011

Het schooljaar is weer begonnen en ook de noordelijke provincies gaan weer naar school. Met frisse moed, een beetje tegenzin of reikhalzend wordt er uitgekeken naar het nieuwe schooljaar. Hup weer nieuwe dingen leren. Lees verder ...

Een rekenmachine op de basisschool?

5 september 2011

Soms laat ik mij weer verbazen. Scholen proberen kinderen tenslotte met de beste bedoelingen te helpen. Zo hoorde ik laatst dat er al scholen zijn waar, bij kinderen vanaf groep 6, een rekenmachine tot de standaard uitrusting behoort. Ik had al eerder gehoord, dat hier in groep 8 al sprake van was. Het doel hiervan is kinderen te laten focussen op de opdracht en niet op het rekenwerk. Hetzelfde gebeurt met tafelkaarten. Lees verder ...

Kan je dyslexie afkopen?

30 augustus 2011

Zowel op de basisschool, de middelbare school, het MBO, HBO en het wetenschappelijke onderwijs, hanteert men zogenaamde dyslexieprotocollen. Dit zijn reglementen en gedragslijnen die men moet hanteren, wanneer iemand een dyslexieverklaring heeft. Lees verder ...

Een meer linksgeoriënteerde leerstijl of een meer rechtsgeoriënteerde leerstijl?

Denken met je ogen

19 augustus 2011

Ik lees net een artikel in het maandblad ‘Groter Groeien’ editie nummer 9-2011, over beelddenken. Hierin wordt, Agnes Oosterveen van ‘Ik leer anders’ geciteerd. Een paar dingen moeten mij even van het hart. Lees verder ...

Klok kijken

Klokkijken

11 juli 2011

Veel rechtsgeoriënteerde kinderen hebben moeite met klokkijken. Alle kinderen in de klas kunnen het al, maar zij blijven maar door ploeteren. Leerkrachten geven het op een bepaald moment maar op, want ‘we moeten door’. Lees verder ...

Foute woordbeelden

Foute woordbeelden

4 juli 2011

In al hun enthousiasme, gaan kinderen al heel vroeg proberen woordjes te schrijven. Ouders en leerkrachten vinden dat leuk en moedigen hen ook aan. Of deze woordjes goed geschreven zijn of niet, gaan we nog niet corrigeren, want we willen het kind niet demotiveren. Lees verder ...

Visueel: gericht op beelden

De vrije school goed voor visueel ingestelde kinderen?

24 juni 2011

Op de vrije school heeft men de neiging om veel zaken beeldend uit te drukken. Dit lijkt dus heel goed voor beelddenkers, echter het tegendeel is waar. Lees verder ...

Fouten maken moet

Fouten maken moet

31 mei 2011

Tijdens het intakegesprek met een nieuwe cliënt geef ik aan dat hij of zij vooral fouten moet maken. De opmerking ‘Ik wil graag dat je zoveel mogelijk fouten maakt’, geeft over het algemeen een schrikeffect, want dat is toch raar? Op school moet je vooral zo min mogelijk fouten maken. Lees verder ...

Automatiseren - stop met denken

Stop met denken

29 april 2011

Een wat rare titel, want wanneer we stoppen met denken, dan stopt de communicatie en de informatie. Lees verder ...

Pas op, val niet van de trap

Dyslexie is denkend schrijven

5 april 2011

Zoals eerder geschreven, vindt de wetenschap dat dyslexie een neurologische afwijking is in de samenwerking tussen de twee hersenhelften. Dit is iets waar je je hele leven mee te maken blijft houden. Door extra remedial teaching kan dit enigszins verzacht worden, aldus de wetenschap. Lees verder ...

Klinkerdief op pad

Lange en korte klanken

29 maart 2011

Met regelmaat hoor ik de verbazing, als kinderen een woord met twee klinkers schrijven. Bijvoorbeeld brooden. Terwijl kinderen al lang met deze spellingsregel in aanraking zijn geweest, komt het regelmatig voor dat woorden op deze wijze verkeerd geschreven worden. Lees verder ...

Vermogen van baby tot onderscheiden toonhoogte voorspelt dyslexie

Vermogen van baby tot onderscheiden toonhoogte voorspelt dyslexie

6 maart 2011

Bovenstaand onderzoek werd recentelijk gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cortex. Lees verder ...

Cito-toets verplicht voor alle basisscholen

Cito-toets verplicht voor alle basisscholen

1 maart 2011

Minister van onderwijs, Marja van Bijsterveldt, heeft besloten om de bekende Cito-toets in groep acht, te vervangen door een landelijke eindtoets. Deze gaat later in het leerjaar plaatsvinden, zodat de leerlingen langer taal- en rekenonderwijs krijgen. Het wordt een soort eindexamen voor het basisonderwijs.
Zij noemt dit een foto van het moment, welke moet worden toegevoegd aan de film die het leerlingvolgsysteem heet. Het geheel vormt de basis tot het schooladvies. Lees verder ...

Structuur is de redding

Structuur is de redding

5 februari 2011

Ik las een artikel over een moeder met een zoon, die ADHD heeft. Hij kan zich moeilijk concentreren, is hyperactief en impulsief. Hij kreeg medicijnen (Ritalin). Zijn moeder herkende haar zoon niet meer; ze ontdekte dat hij ongelukkig, passief en teruggetrokken werd door dit medicijn. Hij was wel stil en rustig in de klas, maar hij leerde niets bij. Lees verder ...

Kinderen met drie jaar naar school

Met drie jaar naar school

31 januari 2011

Onze minister van Onderwijs, Marja Bijsterveldt, gaat voortvarend aan de slag. Om de achterstanden in spelling en rekenen in te lopen, heeft zij bedacht om kinderen vanaf drie jaar alvast te laten starten. Lees verder ...

Dyslexiecentra: Boter op je hoofd

Boter op je hoofd

24 januari 2011

Sinds 1 januari 2009 is de vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Bij ‘enkelvoudige’ dyslexie mag er géén sprake zijn van bijkomende stoornissen zoals ad(h)d. Dit moet door een diagnosticus vastgesteld worden. Deze behandelingen worden gedaan in een geselecteerd aantal dyslexiecentra. Lees verder ...

Spreken, lezen, schrijven - spellingsregels

Spreken, lezen, schrijven: spellingsregels

21 januari 2011

Veel mensen verbazen zich over het feit dat kinderen, die verbaal erg goed zijn, toch zo’n moeite hebben met het correct schrijven. Dit is niet zo verwonderlijk. Lees verder ...

5-vinger test

Vijf-vinger-test

6 december 2010

Kent u de vijf-vinger-test? Dit is een test waarbij een kind het niveau van een boek kan bepalen. Bij het lezen van de eerste pagina steekt het een vinger op voor ieder moeilijk woord dat het niet (her)kent. Heeft het kind vijf of meer vingers opgestoken, dan is het boek niet op het juiste niveau. Deze methode kan worden gebruikt bij het kiezen van een bibliotheekboek. Lees verder ...

Dyslexie

28 november 2010

“Dyslexie is een ernstige stoornis, die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.” Bron: Stichting Dyslexie Nederland. Lees verder ...

Klein verdriet groot verdriet

Klein verdriet groot verdriet

24 november 2010

Ik was in Deventer en bezocht een dyslexie symposium. Lees verder ...

Hoe werkt het nou in onze hersenen?

9 november 2010

Wist u dat wij mensen worden geboren met uitsluitend een activiteit in onze rechterhersenhelft? Hierin zitten alle zaken, die wij nodig hebben om te kunnen overleven (lichaamsbesturing, emotie, creativiteit, ruimtelijk inzicht, ritme, kleur herkenning etc.).
In een proces tot ons tiende jaar wordt de linkerhersenhelft erbij betrokken. Hierin zit grofweg onze ratio (herkenning van tekens als cijfers, letters, woorden, volgorde, analyses, etc.). Mensen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl hebben een voorkeur om te denken met de rechterhersenhelft. Lees verder ...

Ritalin en Concerta

Ritalin en Concerta

28 september 2010

In mijn praktijk was ik een jongetje aan het coachen. Een leuk ventje, dat erg leuk meedeed.
Gaande weg bekroop mij echter het gevoel dat ik iets miste, maar ik kon er de vinger niet achter krijgen. Wat bleek? Hij kreeg een paar keer per dag een tabletje Ritalin. Lees verder ...

Hoe ga je toetsen als leerkracht?

Hoe ga je toetsen als leerkracht?

22 september 2010

Kent u de tafeltrainer? Dit is een computerprogramma waarmee kinderen zelfstandig de tafels kunnen oefenen. Er zijn verschillende uitvoeringen op de markt. Lees verder ...

Grote baby heeft meer kans op ADHD, echt waar?

Grote baby meer kans op ADHD, echt waar?

16 september 2010

Afgelopen week las ik een stukje in het Algemeen Dagblad. Het gaat om een onderzoek van orthopedagoog Cathelijne Buschens van het UMC Radboud in Nijmegen. Lees verder ...

Wat is wetenschappelijk?

Wat is wetenschappelijk?

8 september 2010

Zoals eerder gemeld, heeft het overgrote deel van de – voor dyslectisch gediagnosticeerde -kinderen de voorkeur om visueel te denken. Lees verder ...

Woorden corrigeren

Woorden corrigeren

25 augustus 2010

Op school worden afspraken gemaakt over hoe je een fout geschreven woord moet corrigeren. Ik zie veel verschillen, niet alleen per school, maar ook vaak zelfs per klas. Hoe verwarrend kan het zijn. Lees verder ...

Toetsen en testen

Toetsen en testen

9 augustus 2010

Wij vinden het erg belangrijk om vast te stellen wat iemand heeft. Inmiddels hebben we al vele termen bedacht om een bepaald probleem te benoemen; denk maar aan dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, pdd nos etc. Zodra dit is bepaald dan weten we in ieder geval dat er iets is. Er worden vele testen bedacht om een probleem in beeld te brengen. Lees verder ...

Alfabet

Het alfabet

27 juni 2010

Ogenschijnlijk is het alfabet een opsomming van de letters die we in de Nederlandse taal gebruiken. Het opnoemen ervan lijkt een onzinnige bezigheid. Tenslotte hoeft niemand in zijn werkzame leven het alfabet op te noemen. Ik heb een keer van een leerkracht gehoord, dat het alfabet niet belangrijk is. Waarschijnlijk bedoelde zij dit om bovenstaande reden. Lees verder ...

Dyslexie in Nederland

Is dyslexie een afwijking?

17 juni 2010

De wetenschap zegt: “Dyslexie is een neurologische afwijking in de samenwerking tussen de twee hersenhelften. Hier blijf je je hele leven last van houden. Door middel van remedial teaching en extra aandacht kan hier wat verlichting in gebracht worden.” Lees verder ...

Tunnelvisie

Tunnelvisie

1 juni 2010

Het is toch bijzonder hé, dat gerenommeerde praktijken op het gebied van dyslexie zoveel moeite doen om te vertellen dat je je vooral niet moet verlaten op fenomenen als beelddenken. Dit zijn dwaalwegen en als je dat toch doet, dan levert dat niets anders op dan tijdverlies en valse verwachtingen. Het levert niets op en als het dat wel doet dan was de persoon niet dyslectisch. Lees verder ...

Memory

Memory

19 mei 2010

Ik liep door de mooie straten van Montparnasse in Parijs. In een van de winkeltjes ontdekte ik een memory spel. Alle plaatjes waren van schilders. Lees verder ...

Drukke kinderen in de klas

Drukke kinderen in de klas

10 mei 2010

Onlangs viel mij een bericht op in het nieuws. Leerkrachten hebben steeds meer last van drukke kinderen in de klas. Dit beïnvloedt hun lesprogramma en hun functioneren. Dit wijten zij vooral aan de vele computerspelletjes en de televisie, aldus het bericht. Lees verder ...

View Wim Bouman's profile at LinkedIn Twitter Wim Bouman Youtube Kernvisiemethode zZiep | Als ik het kan, kan jij het ook! RSS feed Leertalent.nl


 

Onderwerpen

 


 

Zoeken 


 

Facebook

 


 

 

Meer lezen van Wim Bouman

Krachtig anders leren | met de Kernvisie methode