Wetenschap | Jeugdzorg

Van klank-tekenkoppeling naar woordbeeld

Ik geef de laatste tijd veel lezingen. Sommige zijn openbaar en andere voor besloten groepen waaronder schoolteams, remedial teachers, logopedisten, maar bijvoorbeeld ook voor wethouders die jeugdzorg in de portefeuille hebben.

Jongetje met jas en sjaal op het strand op de rug gezien

Jeugdzorg | Uit de praktijk

Het grootste struikelblok in de huidige zorg

Afgelopen week was ik bij een bespreking in Beilen. Het doel van de bijeenkomst was het bespreken van de resultatenmatrix in de jeugdhulpverlening en de WMO. Er waren veel zorgaanbieders aanwezig. Allemaal mensen die stuk voor stuk passie hebben voor het werk wat ze doen, met maar één doel en dat is de ander helpen.

Jongen kijkt uit het raam van een trein, regendruppels.

Politiek | Jeugdzorg

Dyslexiezorg per 1 januari 2015

Als onderdeel van de overdracht van de Jeugdzorg naar gemeenten, gaat ook de zorgplicht voor dyslexiezorg naar de gemeenten per 1 januari 2015. Vanaf 2009 tot en met 2014 was de behandeling van ernstige dyslexie ondergebracht in de basisziektekostenverzekering.

VOLGENDE »