Als onderdeel van de overdracht van de Jeugdzorg naar gemeenten, gaat ook de zorgplicht voor dyslexiezorg naar de gemeenten per 1 januari 2015. Vanaf 2009 tot en met 2014 was de behandeling van ernstige dyslexie ondergebracht in de basisziektekostenverzekering.

Gemeenten hebben beleidsvrijheid om de zorgplicht voor dyslexiezorg vorm te geven. Ze zijn dus niet gehouden de huidige regeling min of meer over te nemen, maar kunnen volledig naar eigen inzicht bepalen op welke manier zij gaan zorgen voor passende begeleiding van kinderen met dyslexie.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het advies uitgebracht om de komende drie jaar de dyslexiezorg in zijn huidige vorm te handhaven. Ondanks de forse bezuinigingen die op stapel staan.
Er wordt volledig voorbij gegaan aan de alternatieven die beschikbaar zijn, die veel minder belastend zijn voor het kind én die veel minder drukken op het beschikbare budget.

Minister Schippers heeft vorig jaar een onderzoek laten doen door Deloitte naar de ernstige, enkelvoudige dyslexiezorg. Enkele conclusies:

  • Zowel het aantal aanmeldingen als het aantal gestelde diagnoses ernstige enkelvoudige dyslexie in 2011 en 2012 zijn gestegen ten opzichte van 2010.
  • De kosten per kind bedragen gemiddeld € 4835,00.
  • Er vinden 40-80 behandelingen plaats.
  • Er is sprake van 54% (!) voortijdige uitval gedurende de begeleiding.
  • En de effectiviteit van de behandeling was niet meetbaar.

Bij de verschillende regiobijeenkomsten m.b.t. de transitie jeugdzorg die ik heb bezocht, was niemand op de hoogte van dit rapport! Hoe is het mogelijk dat er ondanks de bezuinigingsdruk een advies wordt uitgebracht om nog drie jaar door te gaan met een dure behandeling, waarvan de werking niet kan worden aangetoond?

De Kernvisie methode laat in de praktijk zien, dat het resultaten oplevert en dat deze direct na de eerste sessie al meetbaar zijn.

Gemeenten, grijp de kans die deze transitie biedt om kinderen effectief te helpen en tegelijkertijd de kosten onder controle te krijgen en te houden!

De Kernvisie methode stelt de kinderen in staat om de informatiestroom van school, passend te maken voor hun eigen leerstijl. Dat is pássend onderwijs.

Rapportage:
Aanbiedingsbrief quikscan dyslexie
Deloitte onderzoek vergoede dyslexiezorg 2013
Transitie jeugdzorg 2015 – Het alternatief De Kernvisie methode

 

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *.


Klik op de voorbeeldknop om jouw bijdrage te controleren op fouten, daarna kan je de code uit de afbeelding (deze verschijnt automatisch) invoeren en op de verzendknop klikken.