In mijn praktijk help ik kinderen met leerproblemen. Deze kinderen laten zichzelf zien door hun duidelijke visuele en kinesthetische (gevoelsmatige) voorkeur van denken.

Mensen die een voorkeur hebben om eerst visueel te denken, zijn over het algemeen initiatief nemers, creatief, associëren veel, praten snel, zijn soms wat chaotisch en kunnen snel beslissingen nemen. Dit kun je herkennen door doordat zij met hun ogen omhoog gaan als ze nadenken.

Mensen die een voorkeur hebben om gevoelsmatig (kinesthetisch) te denken, zijn over het algemeen geen initiatienemers, maar kunnen een idee dat al bestaat, groter, voller en rijker maken. Ze doen dingen op gevoel, wat het voor hen moeilijk maakt om hun acties uit te leggen. Ze doen langer over het nemen van een beslissing. Wanneer zij nadenken gaan zij met hun ogen naar beneden.

Door de oogbewegingen van deze kinderen te observeren kan je zien van welk denksysteem zij op dat moment gebruikmaken. Er zijn verschillende denksystemen waar we allemaal gebruik van maken. Wel is het zo dat ieder mens een voorkeur heeft voor een denksysteem en ook een tweede voorkeur.

Onderzoek in mijn praktijk bij 150 kinderen met leerproblemen, laat zien dat 63% van hen een jongen is en 37% een meisje.

Binnen de groep jongens heeft 58% een voorkeur om eerst visueel te denken en daarna kinesthetisch. 42% van de jongens heeft een voorkeur om eerst kinesthetisch en daarna visueel te denken.

Bij de meisjes denkt 67% eerst visueel en daarna kinesthetisch. 33% heeft eerst een kinesthetische voorkeur en maakt daarna gebruik van het visuele denksysteem.

Welke conclusie kan je hier uit trekken? Zijn jongens gevoeliger dan meisjes? Binnen de groep van kinderen met leerproblemen in mijn praktijk, in ieder geval wel.

Het hoge percentage gevoelsdenkers bij jongens, typeert het probleem dat deze jongens veel meer hun gevoel zouden willen volgen, maar volgens rolpatronen is dit niet altijd toegestaan, of staan ze het zichzelf niet toe. Ze werken eigenlijk tegen hun natuur in. Het kan niet anders dan dat dit ook van invloed is op hun leerstijl en daarmee hun aansluiting op de wijze waarop op school de lesstof wordt aangereikt.

Wanneer je gevoel meespeelt bij alles wat je doet, dan stelt je dat in staat om op verschillende manieren naar dingen te kunnen kijken. Het geeft je dus meer opties en antwoordmogelijkheden. Dat betekent ook dat de voeler keuzes moet maken en dat is nou net iets waar een voeler niet van houdt. Eén van de redenen waarom het bij hem altijd wat langer duurt.

 

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *.


Klik op de voorbeeldknop om jouw bijdrage te controleren op fouten, daarna kan je de code uit de afbeelding (deze verschijnt automatisch) invoeren en op de verzendknop klikken.