Ook ik moet regelmatig mijn kennis vergroten. Zo heb ik onlangs een cursus gevolgd die ging over de onderwerpen Wet passend onderwijs en de Jeugdwet. Kernvisie methode zit in het grijze gebied tussen deze twee onderwerpen.

Wat we veel zien is dat jeugdzorg wijst naar passend onderwijs en passend onderwijs wijst naar jeugdzorg als het gaat om de financiering (waarbij zorgvragers met lege handen achterblijven), dus ik was razend nieuwsgierig.

Het doel van de Jeugdwet is:

1. Preventie en eigen kracht
2. Integrale hulp
3. Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren
4. Eerder juiste hulp

Met regelmaat moeten wij opnieuw meedoen aan een aanbesteding van een groep van gemeenten om zorg te kunnen blijven verlenen. Het interessante is dat men niet kijkt wat je de voorgaande jaren hebt gepresteerd, maar nieuwe eisen gaat stellen. Niet om betere zorg te verlenen, maar om te bezuinigen.

Ik noem dit verschraling van de jeugdzorg.

Zo staat er in de Jeugdwet ‘preventie en eigen kracht’. Juist Kernvisie methode zet daar zwaar op in. Zorgen dat de sociaal-emotionele problemen verdwijnen en zorgen dat deze in de toekomst niet meer terugkeren. Daarmee is onze hulp preventief op toekomstige grotere uitgaven binnen de jeugdzorg (thuiszitten, uit huis plaatsingen, etc.).

Ik kom aanbestedingen tegen waar men letterlijk aangeeft dat preventieve hulp wordt uitgesloten, waarbij dus de Jeugdwet wordt genegeerd.

Als je het daar niet mee eens bent dan kan je een kort geding aanspannen. Dus geen hoor en wederhoor, maar direct naar de rechter met alle kosten van dien.

Met Kernvisie methode hebben we maar een beperkt aantal uren nodig, omdat we samen met de jeugdige en de ouders de afspraak maken dat al hetgeen wat wordt aangeboden thuis eigen gemaakt wordt. Hier komt ‘eigen kracht’ van de Jeugdwet aan de orde én we kunnen op deze manier dus zorg verlenen tegen relatief lage kosten.

Verder bieden we integrale hulp, werkt Kernvisie methode demedicaliserend, ontzorgen wij cliënt én gezin en werken wij normaliserend. Zonder wachtlijsten leveren wij eerder de juiste hulp.

Je zou kunnen zeggen Passende Jeugdzorg, maar we moeten elke keer knokken om onze contracten verlengd te krijgen.

Foto: Monstera via Pexels

 

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *.


Klik op de voorbeeldknop om jouw bijdrage te controleren op fouten, daarna kan je de code uit de afbeelding (deze verschijnt automatisch) invoeren en op de verzendknop klikken.